abcam min
Modyfikacja i detekcja histonów Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z konsultantem.
Metylacja DNA
Przygotowanie próbek
Czynnik transkrypcyjny
Zestawy do ChiP
Inne