abcam min
Alexa® Fluor 488 Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z konsultantem.
Alexa® Fluor 647
Alexa® Fluor 750
Alexa® Fluor 568
Alexa® Fluor 555
Alexa® Fluor 594
Alexa® Fluor 405
Alexa® Fluor 680
Alexa® Fluor 790