IDT min  
Startery na życzenie   IDT DNA Opis
genedirex min  
CS02-003 DNA Oligo Synthesis (Desalt) 2OD (1-59bp) GeneDirex
2OD (60-79bp) GeneDirex
2OD (80-101bp) GeneDirex
5OD (1-59bp) GeneDirex
CS02-004 DNA Oligo Synthesis (PAGE) 2OD (1-59bp) GeneDirex
5OD (1-60bp) GeneDirex
2OD (60-79bp) GeneDirex
1OD (80-101bp) GeneDirex