Firma Integrated DNA Technologies – IDT - powstała w 1987 roku. IDT wyspecjalizowała się w produkcji syntetycznych oligonukleotydów (od primerów do PCR poprzez podwójnie znakowane sondy fluorescencyjne do oligonukleotydów antysensowych), które znajdują zastosowanie w wielu technikach biologii molekularnej i biotechnologii. 

Wszystkie produkty IDT charakteryzują się najwyższym stopniem czystości a opcja dodatkowego oczyszczania (PAGE, HPLC) stwarza możliwość zastosowania ich w nawet najbardziej wymagających eksperymentach. Dostępne są modyfikacje na końcach 3′ i 5′ oraz modyfikacje wewnętrzne. Należą do nich modyfikacje chemiczne, miedzy innymi takie jak biotynylacja czy fosforylacja, jak i sprzęganie z barwnikami fluorescencyjnymi, wygaszaczami, spacerami oraz wstawianie modyfikowanych nukleotydów. Każdy oligonukleotyd może być dodatkowo oczyszczany. 

Firma IDT także produkuje podwójnie znakowane sondy fluorescencyjne, fragmenty RNA o długości 10-45 par zasad oraz oligonukleotydy hybrydowe, oligonukleotydy antysensowne.                               

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.idtdna.com