Active Motif to tworzenie i dostarczanie innowacyjnych narzędzi badawczych i zasobów typu biocomputing, które pomagają naukowcom na całym świecie w dążeniu do wyjaśnienia funkcji, regulacji i interakcji genów oraz białek kodowanych. Active Motif zapewnia wysokiej jakości specjalistyczne produkty do badań nad biologią komórki, doskonałą obsługę i wsparcie dla swoich klientów. 

Firma Active Motif oferuje odczynniki do badań nad:

  • epigenetyką;
  • immunoprecypitacją chromatyny;
  • regulacją genów;
  • transfekcją i ekspresją;
  • ilościową i jakościową oceną białek;
  • fluorescencją.


Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.activemotif.com