System Preanalytical-Sample-Processing (PSP)®
– pobieranie oraz stabilizacja próbek śliny, kału, lub wymazów z policzka (transport, dłuższe przechowywanie). Szczególnie przydatne przy dużej ilości próbek do analilzy. Efektywna izolacja DNA genomowego, bakteryjnego, lub mtDNA (do 10 ug). Trzy systemy pobierania próbek śliny. Wszystkie opcje dostępne z buforem stabilizującym DNA.