Amplifikacja całego genomu:

Sygnis TruePrime™ Single Cell WGA Kit version 2.0 – amplifikacja DNA genomowego z pojedynczych komórek; możliwość uzyskania do 5 ug. Metoda nieczuła na zanieczyszczenia. Unikatowe połączenie enzymów – prymazy TthPrimPol  oraz polimerazy Phi29 pozwala na amplifikację bez primerów!!! Próbka gotowa do NGS (Illumina; IonTorrent).

https://www.lucigen.com/single-cell-whole-genome-amplification/

Czytaj więcej...