FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay (ICT) – obserwacja apoptozy w żywych organizmach.

System FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay, firmy Immunochemistry Technologies, pozwala na śledzenie aktywności kaspaz w procesie apoptozy, bezpośrednio w żywych organizmach. System bazuje na uniwersalnym, fluorescencyjnym inhibitorze kaspaz, który nieodwracalnie wiąże się z nimi, uwidaczniając aktywne enzymy w komórce. Inhibitor nie jest toksyczny i łatwo przenika do wnętrza komórek.

Zastosowanie: mikroskopia fluorescencyjna, cytometria przepływowa, analiza przyżyciowa (window chamber system).

System FLIVO dostępny jest w dwóch opcjach:

 • FAM-FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay (492 nm/520 nm)

https://immunochemistry.com/product/fam-flivo-in-vivo-apoptosis-kit/

 • SR-FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay (550-580 nm/590-600 nm)

https://immunochemistry.com/product/sr-flivo-in-vivo-poly-caspase-assay/


System FLICA
– wykrywanie aktywnych kaspaz w procesie apoptozy, lub pyroptozy.

 • Fluorescencyjny reagent (inhibitor) przenika przez błonę komórkową i nieodwracalnie wiąże się z aktywnymi kaspazami. Niezwiązany reagent dyfunduje z komórki.
 • Analiza w cytometrze przepływowym, na czytniku płytek lub w mikroskopie fluorescencyjnym.
 • Możliwość analizy w żywych komórkach
 • Można użyć czynnika utrwalającego– analiza do 16 h po eksperymencie.
 • Lepsza metoda od reakcji TUNEL oraz Anexin V Assay

Dostępne produkty:

 

Green Cathepsin B Assay – wykrywanie aktywnych katepsyn w żywych komórkach

 • Substrat: Rhodamine 110-(RR)
 • Substrat jest cięty przez aktywne katepsyny, po przecięciu fluorofor fluoryzuje na zielono.
 • Substrat przenika przez błonę komórkową,
 • Nietoksyczny dla komórek.
 • Przeznaczenie: Mikroskopia fluorescencyjna, cytometria przepływowa;
 • W zestawie dodatkowo: Hoechst

https://immunochemistry.com/product/green-cathepsin-b-assay/