FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay (ICT) – obserwacja apoptozy w żywych organizmach.

System FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay, firmy Immunochemistry Technologies, pozwala na śledzenie aktywności kaspaz w procesie apoptozy, bezpośrednio w żywych organizmach. System bazuje na uniwersalnym, fluorescencyjnym inhibitorze kaspaz, który nieodwracalnie wiąże się z nimi, uwidaczniając aktywne enzymy w komórce. Inhibitor nie jest toksyczny i łatwo przenika do wnętrza komórek.

Zastosowanie: mikroskopia fluorescencyjna, cytometria przepływowa, analiza przyżyciowa (window chamber system).

System FLIVO dostępny jest w dwóch opcjach:

  • FAM-FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay (492 nm/520 nm)

https://immunochemistry.com/product/fam-flivo-in-vivo-apoptosis-kit/

  • SR-FLIVO® In vivo Poly Caspase Assay (550-580 nm/590-600 nm)

https://immunochemistry.com/product/sr-flivo-in-vivo-poly-caspase-assay/


System FLICA
– wykrywanie aktywnych kaspaz w procesie apoptozy, lub pyroptozy.

  • Fluorescencyjny reagent (inhibitor) przenika przez błonę komórkową i nieodwracalnie wiąże się z aktywnymi kaspazami. Niezwiązany reagent dyfunduje z komórki.
  • Analiza w cytometrze przepływowym, na czytniku płytek lub w mikroskopie fluorescencyjnym.
  • Możliwość analizy w żywych komórkach
  • Można użyć czynnika utrwalającego– analiza do 16 h po eksperymencie.
  • Lepsza metoda od reakcji TUNEL oraz Anexin V Assay

Czytaj więcej...