GeneDireX UltraScence Pico Plus Western Substrate –
superczuły substrat do chemiluminescencji (ECL). Detekcja od niskich pikogramów do wysokich femtogramów białka oraz długi czas stabilności substratu. Moc substratu porównywalna do: Thermo Scientific™ SuperSignal™ Pico Plus and Bio-Rad™ Clarity™.  Kompatybilny z zautomatyzowanymi systemami obrazowania oraz z tradycyjnym wywoływaniem przez ekspozycję na światłoczułej kliszy.

http://www.bio-helix.com/products/233

 

GeneDireX UltraScence Pico Ultra Western Substrate – superczuły substrat do chemiluminescencji (ECL). Detekcja od niskich pikogramów do średnich femtogramów białka oraz długi czas stabilności substratu. Moc substratu porównywalna do: Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Dura and Millipore™ Immobilon™.  Kompatybilny z zautomatyzowanymi systemami obrazowania oraz z tradycyjnym wywoływaniem przez ekspozycję na światłoczułej kliszy.

http://www.bio-helix.com/products/234

 

GeneDireX UltraScence Femto Western Substrate - superczuły substrat do chemiluminescencji (ECL). Detekcja od średnich femtogramów do niskich femtogramów białka oraz długi czas stabilności substratu. Moc substratu porównywalna do: Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto and Wako™ ImmunoStar™ LD.  Kompatybilny z zautomatyzowanymi systemami obrazowania oraz z tradycyjnym wywoływaniem przez ekspozycję na światłoczułej kliszy.

http://www.bio-helix.com/products/235