GeneDireX UltraScence Pico Plus Western Substrate –
superczuły substrat do chemiluminescencji (ECL). Detekcja od niskich pikogramów do wysokich femtogramów białka oraz długi czas stabilności substratu. Moc substratu porównywalna do: Thermo Scientific™ SuperSignal™ Pico Plus and Bio-Rad™ Clarity™.  Kompatybilny z zautomatyzowanymi systemami obrazowania oraz z tradycyjnym wywoływaniem przez ekspozycję na światłoczułej kliszy.

http://www.bio-helix.com/products/233

Czytaj więcej...