PRZECIWCIAŁA PIERWSZORZĘDOWE - LOADING CONTROL AB

Przeciwciała LOADING CONTROL AB służą do kontroli ilości białek w próbce rozdzielanej w technice SDS-PAGE. Dostępne są przeciwciała pierwszorzędowe przeciwko wysoce eksprymowanym białkom w różnych liniach komórkowych i tkankach: β-Aktyna, β-Tubulina, HSP6, β-katenina. LOADING CONTROL AB mogą być użyte również w immunogluorescencji.

Więcej informacji na stronie:

http://www.cyanagen.com/family/view/id/17/title/LOADING+CONTROL+AB