t

 
Symbios Sp. z o.o. 

83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37 

tel./fax: +48 58 692 80 83 

e-mail: info@symbios.plSąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000142093
NIP PL9570703157

 • Marcin Niezgoda, mobile: +48 609 700 721, e-mail: marcin.niezgoda@symbios.pl
 • Karina Tykarska, mobile: +48 609 707 724, e-mail: karina.tykarska@symbios.pl
 • Paulina Adamczyk, mobile: +48 535 595 919, e-mail: paulina.adamczyk@symbios.pl
 • Marcin Niezgoda, mobile: +48 609 700 721, e-mail: marcin.niezgoda@symbios.pl
 • Wioleta Łapińska, mobile: +48 576 803 805, e-mail: wioleta.lapinska@symbios.pl
 • BIURO, mobile: +48 535 583 042, e-mail: info@symbios.pl
 • Wioleta Łapińska, mobile: +48 576 803 805, e-mail: wioleta.lapinska@symbios.pl
 • BIURO, mobile: +48 535 583 042, e-mail: info@symbios.pl
 • Paulina Adamczyk, mobile: +48 535 595 919, e-mail: paulina.adamczyk@symbios.pl
 • Paulina Adamczyk, mobile: +48 535 595 919, e-mail: paulina.adamczyk@symbios.pl
 • Karina Tykarska, mobile: +48 609 707 724, e-mail: karina.tykarska@symbios.pl
 • BIURO, mobile: +48 535 583 042, e-mail: info@symbios.pl
 • Paulina Adamczyk, mobile: +48 535 595 919, e-mail: paulina.adamczyk@symbios.pl
 • Karina Tykarska, mobile: +48 609 707 724, e-mail: karina.tykarska@symbios.pl
 • Marcin Niezgoda, mobile: +48 609 700 721, e-mail: marcin.niezgoda@symbios.pl
 • Karina Tykarska, mobile: +48 609 707 724, e-mail: karina.tykarska@symbios.pl