t

 
Symbios Sp. z o.o. 

83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37 

tel./fax: +48 58 692 80 83 

e-mail: symbios@symbios.plSąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000142093
NIP PL9570703157

 • Marcin Niezgoda, mobile: +48 609 700 721, e-mail: marcin.niezgoda@symbios.pl
 • Biuro, mobile: +48 502 563 136, e-mail: symbios@symbios.pl
 • Patryk Sztendel, mobile: +48 782 095 543, e-mail: patryk.sztendel@symbios.pl
 • Marcin Niezgoda, mobile: +48 609 700 721, e-mail: marcin.niezgoda@symbios.pl
 • Biuro, mobile: +48 502 563 136, e-mail: symbios@symbios.pl
 • Bartosz Stankiewicz, mobile: +48 603 112 781, e-mail: bartosz.stankiewicz@symbios.pl
 • Patryk Sztendel, mobile: +48 782 095 543, e-mail: patryk.sztendel@symbios.pl,
 • Biuro, mobile: +48 502 563 136, e-mail: symbios@symbios.pl
 • Bartosz Stankiewicz, mobile: +48 603 112 781, e-mail: bartosz.stankiewicz@symbios.pl
 • Zuzanna Król, mobile: +48 609 707 724, e-mail: zuzanna.krol@symbios.pl
 • Zuzanna Król, mobile: +48 609 707 724, e-mail: zuzanna.krol@symbios.pl
 • Biuro, mobile: +48 502 563 136, e-mail: symbios@symbios.pl
 • Bartosz Stankiewicz, mobile: +48 603 112 781, e-mail: bartosz.stankiewicz@symbios.pl
 • Zuzanna Król, mobile: +48 609 707 724, e-mail: zuzanna.krol@symbios.pl
 • Marcin Niezgoda, mobile: +48 609 700 721, e-mail: marcin.niezgoda@symbios.pl
 • Zuzanna Król, mobile: +48 609 707 724, e-mail: zuzanna.krol@symbios.pl