Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter wypełnij poniższy formularz i potwierdź wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Imię i nazwisko

Afiliacja

Adres email

Telefon

* wszystkie pola w powyższym formularzy są wymagane do poprawnego wysłania zgody

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze wymogi Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w bazie danych firmy Symbios Sp. z o.o. (z siedzibą w Straszynie 83-010, ul. Modrzewiowa 37), która będzie ich administratorem, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do rozsyłania newslettera, przygotowania, złożenia i realizacji ofert i/lub umów handlowych dotyczących produktów do badań i diagnostyki z obszaru „life science”, pomiędzy Państwem a firmą Symbios. Firma Symbios Sp. z o.o. informuje, że nie udostępnia zgromadzonych danych innym podmiotom, gwarantuje Państwu wgląd do Państwa danych, ich uzupełnienie, uaktualnienie i sprostowanie oraz na Państwa życzenie zobowiązuje się do czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania w/w danych lub ich usunięcie.
Z poważaniem,
Zespół Symbios


TAK

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy Symbios Sp. z o.o (z siedzibą w Straszynie 83-010, ul. Modrzewiowa 37), która będzie ich administratorem, a także na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), w zakresie, w jakim jest to niezbędne do rozsyłania newslettera, przygotowania przez firmę Symbios Sp. z o.o., złożenia i realizacji ofert i/lub umów handlowych dotyczących produktów do badań naukowych i diagnostyki z obszaru „life science”. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.